Actieplan ambulancezorg

Thema: Optimale inzet ambulancezorg

Optimale inzet van ambulancezorg is een doelstelling van het actieplan. De sleutel voor optimalisatie ligt in goede triage: welke zorg heeft de patiënt nodig, met welke urgentie en wie kan deze zorg het beste leveren? 

Ambulancezorg is een onderdeel van de keten van acute zorg en het is van belang dat de ambulancezorg aansluit op de werkwijze binnen de keten.

Ten slotte is van belang dat de ambulancesector interne processen blijft optimaliseren om zo te komen tot een optimale inzet van beschikbare capaciteit van middelen, passend bij de zorgvraag.