Actieplan ambulancezorg

Doelstellingen actieplan

Het actieplan moet het mogelijk maken dat de ambulancesector nu en in de toekomst goede ambulancezorg kan blijven bieden.

Het actieplan moet leiden tot:

  • verbetering van de responstijden van spoedeisende ambulancezorg
  • efficiëntere inzet van spoedeisende en planbare ambulancezorg
  • objectieve en meetbare kwaliteitseisen voor ambulancezorg
  • voldoende ambulancezorgprofessionals

Ten slotte willen partijen met het actieplan een bijdrage leveren aan het oplossen van de druk op de acute zorg, door binnen de acute zorg de samenwerking te intensiveren en werkwijzen te uniformeren.