Actieplan ambulancezorg

Arbeidsmarkt

Het arbeidsmarktprobleem is een van de belangrijkste uitdagingen voor iedereen die nu iets met zorg en welzijn te maken heeft. Ook in de ambulancezorg zijn deze problemen zichtbaar. De ambulancesector heeft te maken met een toenemende én een steeds complexere vraag naar ambulancezorg. Om adequaat te kunnen reageren op de veranderingen in het zorglandschap, ontwikkelt de sector steeds meer vormen van zorgdifferentiatie die mogelijk de druk op de ambulancezorg kunnen verlichten. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor medewerkers om, in het kader van duurzame inzetbaarheid, actief loopbaanbeleid te voeren. Om het tekort aan verpleegkundig personeel niet verder op te laten lopen is het ook van cruciaal belang dat de ambulancemedewerkers en verpleegkundig centralisten die nu actief zijn behouden blijven voor de sector.

Toekomstgericht personeelsbeleid

Om samen een slag te maken naar meer toekomstgerihct personeelsbeleid, zijn verdere investeringen in de competenties en vaardigheden van medewerkers nodig. Ongezonde concurrentie op de arbeidsmarkt moet ingeperkt en waar mogelijk voorkomen worden. Ook hier staat samenwerking met ketenpartners centraal. Voor (toekomstige) medewerkers is het van belang dat de ervaren werkdruk niet te hoog is, dat het werk aantrekkelijk is en blijft en dat er sprake is van een ambitieuze werkomgeving die professionals uitnodigt te excelleren. Medewerkers moeten worden opgeleid voor nu én voor de toekomst. het is een gezamenlijke uitdaging om huidige en toekomstige zorgverleners een duurzaam aantrekkelijk beroepsperspectief te bieden.