Aanleiding en achtergrond

Aanleiding en achtergrond

De acute zorg én de ambulancezorg staan onder druk en er moet iets gebeuren om de druk het hoofd te bieden. De acute zorg heeft te maken met een toenemende vraag en het is steeds moeilijker om die vraag op het juiste moment door de juiste zorgverlener te beantwoorden.

De ambulancezorg heeft te maken met meer inzetten en langere responstijden. De bevolking groeit en het aantal ouderen stijgt. Kwetsbare patiëntengroepen, zoals ouderen, blijven bovendien steeds langer thuis werken. De zorgvraag wordt complexer en veranderingen in het zorglandschap, zoals (gelijktijdige) sluitingen van SEH’s kunnen leiden tot langere aanrijtijden van ambulances. Tegelijkertijd kampt de sector met personeelskrapte.