Kwaliteit & veiligheid in 2016

 

Het achterliggende cijfermateriaal kan teruggevonden worden in het tabellenboek 2016.

Certificering in 2016

 • HKZ

  Alle RAV’s zijn HKZ-gecertificeerd. Het is een integraal HKZ-certificaat inclusief de meldkamer ambulancezorg.

  100%
 • Sinds 2009 zijn alle RAV’s HKZ-gecertificeerd. Het werken aan kwaliteit is en blijft een continue inspanning. Een jaarlijkse audit en een driejaarlijkse hercertificering dragen er toe bij dat RAV’s op dit punt scherp blijven.

  Ook in 2016 was de sector 100% HKZ-gecertificeerd.

 • Veiligheidsmanagementsysteem

  Alle RAV’s beschikken over een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem.

  100%
 • In juni 2011 is het nieuwe HKZ-schema voor de ambulancezorg uitgegeven. In dit schema is de module patiënt-/cliëntveiligheid opgenomen.

  In de bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid heeft de sector ambulancezorg vastgelegd dat RAV’s moeten beschikken over een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem. In 2016 voldeden alle RAV’s aan deze afspraak.