Kwaliteit en veiligheid in 2017

Het achterliggende cijfermateriaal kan teruggevonden worden in het tabellenboek ambulancezorg 2017.

Certificering in 2017

 • HKZ-certificaat

  Alle RAV’s zijn in 2017 HKZ-gecertificeerd. Het betreft een integraal HKZ-certificaat inclusief de meldkamer ambulancezorg.

  100%
 • Sinds 2009 zijn alle RAV’s HKZ-gecertificeerd. Het werken aan kwaliteit is en blijft een continue inspanning. Een jaarlijkse audit en een driejaarlijkse hercertificering dragen er toe bij dat RAV’s op dit punt scherp blijven.

  Ook in 2017 was de sector 100% HKZ-gecertificeerd.

 • Veiligheidsmanagementsysteem

  Alle RAV’s beschikken in 2017 over een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem.

  100%
 • In juni 2011 is het nieuwe HKZ-schema voor de ambulancezorg uitgegeven. In dit schema is de module patiënt-/cliëntveiligheid opgenomen.

  In de bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid heeft de sector ambulancezorg vastgelegd dat RAV’s moeten beschikken over een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem. In 2017 voldeden alle RAV’s aan deze afspraak.