Imago ambulancezorg 2017

In 2017 heeft AZN opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar het imago van de ambulancesector. Onderstaand volgt een samenvatting van de conclusies uit het rapport.

 • Imago ambulancezorg in Nederland

  De Nederlandse bevolking heeft een positief beeld van de ambulancezorg in Nederland:

  84%
 • Toelichting imago-onderzoek

  Ambulancezorg Nederland laat frequent onderzoeken wat het imago van de ambulancesector is.

  Newcom heeft in het eerste kwartaal van 2017 een online onderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van Nederlanders van 18 jaar en ouder.

  In totaal hebben 1.108 Nederlanders meegedaan. De resultaten kunnen als betrouwbaar voor heel Nederland worden geacht.

 • Vertrouwen in ambulancezorg

  Bijna alle Nederlanders hebben vertrouwen in de ambulancezorg:

  83%
 • Hoge verwachtingen

  Mensen hebben hoge verwachtingen van de ambulancezorg.

  80% van de bevolking verwacht bijvoorbeeld dat als je belt voor een ambulance, de centralist van de meldkamer gelijk zegt wat je moet doen.

  74% verwacht dat een ambulance altijd binnen 15 minuten aanwezig is.

  61% verwacht dat er altijd een ambulance wordt gestuurd als de melder dat noodzakelijk acht.

 • Positieve ervaringen

  Eén op de drie Nederlanders heeft in een jaar met ambulancezorg te maken. Hun ervaringen zijn vrijwel altijd positief:

  90%
 • Belangrijkste conclusies imago-onderzoek

  1 De houding ten aanzien van ambulancezorg in aanhoudend positief.

  2 Het beeld dat mensen hebben van ambulancezorg is snelle, goede zorg in acute situaties. De kwaliteit van deze zorg wordt zeer hoog geacht.

  3 De inhoudelijke kennis van ambulancezorg is relatief laag, vooral als het gaat om de relatie met het ziekenhuis.

  4 Eén op de drie Nederlanders heeft met ambulancezorg te maken. Zij zijn hierover allen uiterst positief.

  5 De aantrekkelijkheid van het vakgebied is licht toegenomen.

  (bron: Imago Ambulancezorg Nederland 2017, Newcom, 2017)