Raamwerk ambulancezorg

12-06-2020

Raamwerk ambulancezorg: juiste zorg door juiste zorgverlener

Het Raamwerk Ambulancezorg: juiste zorg door juiste zorgverlener gaat over zorgdifferentiatie in de ambulancezorg. Het schema geeft helder weer welke zorgniveaus een Regionale Ambulancevoorziening (RAV) kan hanteren. 

Opzet is dat de juiste zorg door de juiste zorgverlener wordt verleend. Uitgangspunt daarbij is de zorgvraag van de patiënt. Iedere RAV levert hoog-, midden- en laagcomplexe ambulancezorg. Het is een strategische keuze voor een RAV om hierbij al dan niet met verschillende niveaus zorgverleners te werken. Het raamwerk beschrijft de verschillende mogelijkheden. De ambulanceverpleegkundige kan dus zowel hoog-, midden- als laagcomplexe zorg leveren. Terwijl de verzorgende specifiek wordt ingezet voor laagcomplexe zorg.

Het raamwerk is afgelopen periode afgestemd met V&VN Ambulancezorg en de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg (NVMMA) om bij alle huidige ontwikkelingen een gelijk beeld te houden van de mogelijkheden om te komen tot goede ambulancezorg. Met elkaar komen we verder!