Op weg naar patiënt


Nadat een ambulance op weg is gestuurd geeft de centralist de melder zonodig instructies. Die kunnen variëren van simpele adviezen tot uitleg over het toepassen van reanimatie.
 
De centralist kan het ambulanceteam dat intussen onderweg is op een scherm volgen. Verpleegkundige en chauffeur proberen zo snel mogelijk ter plaatse te komen. Dat lukt niet altijd. Soms treedt vertraging op doordat bijvoorbeeld een melder moeilijk te verstaan is of niet weet waar hij of zij zich precies bevindt. Bij veel spoedgevallen tegelijk kan het zijn dat een ambulance van verder weg moet komen. Ook kunnen slecht weer of grote verkeersdrukte een rol spelen.