App Ambulancezorg nu ook voor tablet!


De afgelopen maanden heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) samen met haar leverancier hard gewerkt aan een nieuwe versie  van de app met de Landelijke Protocollen Ambulancezorg. Halverwege september is deze gelanceerd. Met de content update (v8.0.15) van begin oktober is ook de inhoud wat betreft gebruik en vormgeving nu helemaal aangepast aan deze nieuwe versie.
 
Een van de belangrijkste vernieuwingen in versie 1.1.0 is dat deze nu ook geschikt is gemaakt voor tablets (iOS en Android), een wens van menig gebruiker. De vormgeving in de app voor de tablet is op onderdelen aangepast om een betere gebruikerservaring te bewerkstelligen. Zo zijn het keuzemenu van de protocollen en de weergave ervan opgelost in een zogenaamd split-screen.
 

 
Naast de tablet versie is ook een aantal verbeteringen aangebracht in de versie voor de smartphone. Daarbij is tegemoet gekomen aan de gebruikerswens van het meedraaien van het scherm bij het draaien van de telefoon. Daarnaast is een bladerfunctie ingebouwd waarmee, vergelijkbaar met het boekje, op eenvoudige wijze door de protocollen heen gelopen kan worden. Ook is een betere signalering op het dashboard aangebracht om aan te geven dat er een content update beschikbaar is. Verder is er een aantal kleinere verbeteringen uitgevoerd.
De content update van begin oktober heeft geëffectueerd dat de positionering van landelijke protocollen en bijbehorende aanvullende regionale protocollen/werkinstructies is verbeterd. Tevens zijn de dubbele pagina’s van protocollen en verantwoording op één scherm verwijderd. De tekst is nu onder elkaar gezet en er kan verticaal gescrold worden.
 

 
Sinds de lancering van de app in augustus 2014 is deze inmiddels op zo’n 5200 smartphones geïnstalleerd. Op dit moment heeft ruim 60% van de gebruikers de update naar versie 1.1.0 al uitgevoerd.
 
Voor 2016 volgt AZN o.a. nauwlettend de ontwikkelingen bij Microsoft met betrekking tot Windows 10 Mobile. Naar verwachting komt deze rond de aankomende jaarwisseling beschikbaar. Zoals het zich laat aanzien, biedt deze versie de mogelijkheid om met geringe inspanning Android en iOS apps te laten draaien op Windows devices. Onderzocht zal worden of wij op deze manier de app ook beschikbaar kunnen maken voor Windows. Daarnaast is de ambitie om het uitwisselen van notities en favorieten tussen bijvoorbeeld de smartphone en tablet van een gebruiker mogelijk te maken, los van het type device.
 
Voor meer informatie over de app kunt u contact opnemen met Wim ten Wolde, programmamanager AZN via w.tenwolde@ambulancezorg.nl of Anno van Dijken, ICT manager AZN via a.vandijken@ambulancezorg.nl.