Model afspraken tussen RAV en GGD GHOR


Bij rampen en crises heeft het openbaar bestuur slachtofferinformatie nodig. Daarbij zijn meerdere partijen bij betrokken, waaronder de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en GGD GHOR Nederland.


Om de informatiebehoefte van de GHOR en de informatieverstrekking door de RAV op elkaar te laten aansluiten en om landelijke uniformiteit op inhoud en proces te bewerkstelligen, hebben Ambulancezorg Nederland en GGD GHOR Nederland onlangs een Model afspraken ‘Uitwisseling slachtofferinformatie bij rampen en crises’ opgesteld. Deze model afspraken zijn gebaseerd op de ‘Handreiking afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises’.
 
De informatie gaat over onder andere om de omvang van de ramp of crisis en de inzet van de hulpverlening te kunnen overzien en te coördineren en om verwanten te kunnen informeren over de verblijfplaats van slachtoffers. Op basis van de model afspraken maken RAV-directies maken regionale afspraken met de Directeur Publieke Gezondheid van een GGD en of GHOR. Deze afspraken maken onderdeel uit van het regionale convenant Ambulancezorg-GHOR.

De informatie die door zorgverleners van de RAV wordt geregistreerd levert een belangrijke bijdrage aan het totaalbeeld van de (omvang van de) ramp of crises en kan eerste informatie opleveren ten behoeve van het informeren van verwanten.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over de modelafspraak Uitwisseling slachtofferinformatie RAV-DPG kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, programmamanager AZN via m.hoogeveen@ambulancezorg.nl, of Rene Letsch, RLetsch@ggdghor.nl.