Internationaal


Ambulancezorg Nederland vindt een sterkere focus ‘over de grenzen heen’ van groot belang. Niet alleen met het oog op de internationalisering en de ontwikkelingen in Europees verband. Maar ook in het kader van de continue verbetering van de zorgverlening. Er is internationaal immers veel van elkaar te leren.
 
De basis van internationale activiteiten wordt gevormd door een internationaal netwerk. Onderhoud en uitbouw van dit internationale netwerk is dan ook een belangrijke doelstelling van Ambulancezorg Nederland. Ook ontwikkelt Ambulancezorg Nederland Engelstalige informatie over de Nederlandse ambulancezorg en worden belangrijke sectorale documenten, of een samenvatting daarvan, in het Engels vertaald. Deze documenten worden onder andere via het Engelstalige deel van de site beschikbaar gesteld.
Daarnaast neemt Ambulancezorg Nederland deel aan internationale samenwerkingsprojecten.

Hieronder vindt u onze Duits- en Engelstalige animaties over "Ambulancezorg in Nederland". Achter elke ambulance die voorbij rijdt, zit een hele organisatie. Deze animaties vertellen daar meer over.