Sturing en financiering


Sturing & financiering gaat over de sturing van de sector vanuit de overheid (wet- en regelgeving) en over de financierings- en bekostigingsvraagstukken (financiering) waar de sector mee te maken heeft. Sturing & financiering heeft daarnaast ook betrekking op de bedrijfsvoering van Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s).