Informatievoorziening & ICT


Het programma Informatievoorziening & ICT is gericht op het ontwikkelen, in stand houden en verbeteren van landelijke ICT-voorzieningen die RAV-s ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.

Veel werkprocessen van ambulancezorg worden ondersteund door ICT. Deels is dit een regionale aangelegenheid: individuele RAV’s bepalen zelf van welke ICT-systemen zij gebruik maken en organiseren ieder voor zich ontwikkeling of aanschaf, implementatie, gebruik en beheer. In aanvulling op deze RAV-specifieke systemen en producten is er de centrale IT-voorziening van de sector. Deze voorziening bestaat uit landelijke afspraken en systemen die ervoor zorgen dat niet alleen de regionale, maar ook de interregionale en landelijk processen van ambulancezorg worden ondersteund en dat informatie kan worden gedeeld met zorg- en OOV-partners.

Informatie uitwisseling
Ambulancezorg wisselt bijvoorbeeld veel informatie uit met huisartsen en ziekenhuizen. De ambulancebemanning kan onderweg al een SEH informeren over de toestand van de patiënt zodat zo snel mogelijk de juiste behandeling in het ziekenhuis kan worden gestart. ICT kan helpen deze informatie-uitwisseling veilig, snel en conform landelijke afspraken te laten verlopen. Ambulancezorg Nederland (AZN) beschikt hiertoe over een landelijke, goed werkende ICT-infrastructuur.

Uitleg via animatie
Weten hoe patientinformatie vanuit ambulances naar ziekenhuizen wordt verstuurd via de landelijke infrastructuur van AZN? Bekijk dan snel dit animatiefilmpje:
Openbare Orde en Veiligheid
Behalve van acute zorg is ambulancezorg ook onderdeel van het veld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Zo werken centralisten van de meldkamers ambulancezorg samen met collega’s van politie en brandweer om de dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen en uit te voeren. Hierbij maken centralisten onder meer gebruik van gemeenschappelijke ICT-systemen, zoals C2000, het digitale communicatienetwerk voor de hulpverleningsdiensten, en het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS).

 
ICT-kennisgroepen
Om samen de beste ideeën uit te werken en passende ICT te bouwen, is ieders inbreng van belang. Alle RAV’s leveren deskundigen die samen, in de ICT Kennis- en werkgroepen van AZN, afstemmen over innovatie, implementatie en beheer. Deze regiovertegenwoordigers komen periodiek bijeen om over de diverse ICT-onderwerpen te spreken. Samen vormen zij een actief en enthousiast platform voor kennisdeling en een waardevol netwerk om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten.