HRM en Onderwijs


Het ambulancevak is een mooi maar intensief vak. Vooral de ambulanceverpleegkundige en -chauffeur maken veel mee, en dat betekent soms lichamelijk en geestelijk incasseren.

De werkgevers in de ambulancesector realiseren zich dat de mensen op de auto en de meldkamercentralist hun menselijk kapitaal zijn. Daarom is er in de sector de nodige aandacht voor personeelsbeleid in de breedste zin van het woord. Arbeidsomstandigheden- en gezondheidsbeleid maken daar deel van uit, maar ook loopbaan- en opleidingsbeleid. Daarnaast wordt een actief arbeidsmarktbeleid gevoerd.
 
Ambulancezorg Nederland biedt overstijgende HRM-instrumenten aan de diverse ambulanceorganisaties. Ook voorlichtings- en opleidingstrajecten worden ontwikkeld en ingezet. Daarmee kunnen ambulanceorganisaties zelf invulling geven aan hun HRM-beleid.