Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 27 - september 2015

Certificering rijonderricht hulpverleningsvoertuigen op openbare weg

Tot voor kort was het voor toekomstige bestuurders van voorrangsvoertuigen wettelijk gezien niet mogelijk om tijdens de rijopleiding te oefenen met optische en geluidssignalen (OGS) op de openbare...

Lees hele bericht

Kwaliteitskader (acute) psychiatrie ambulancezorg

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft het bureau SIRM in 2014 onderzoek gedaan naar de knelpunten en verbetervoorstellen in de keten van de (acute) geestelijke gezondheidszorg. Dit mede op...

Lees hele bericht

Crisisplan app opgeleverd

Deze week is de Crisisplan app uitgeleverd aan de technisch beheerders van de RAV’s. Deze app levert de sleutelfunctionarissen binnen de opgeschaalde ambulancezorg met een paar...

Lees hele bericht

Model afspraken tussen RAV en GGD GHOR

Bij rampen en crises heeft het openbaar bestuur slachtofferinformatie nodig. Daarbij zijn meerdere partijen bij betrokken, waaronder de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en GGD GHOR...

Lees hele bericht

‘De mensen van de ambulance’ #dmvda

  Sinds de publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ in 2014 van start is gegaan, twittert een groot aantal meldkamercentralisten ambulancezorg, ambulanceverpleegkundigen en...

Lees hele bericht

App Ambulancezorg nu ook voor tablet!

De afgelopen maanden heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) samen met haar leverancier hard gewerkt aan een nieuwe versie  van de app met de Landelijke Protocollen Ambulancezorg. Halverwege...

Lees hele bericht

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord genomineerd voor titel van Slimste Organisatie van Nederland

De veiligheidsregio is genomineerd voor de titel van Slimste Organisatie van Nederland. De veiligheidsregio maakte een analyse-instrument waarmee alle stappen tussen 112-melding en dotterbehandeling...

Lees hele bericht