Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 22 - oktober 2014

Evaluatie verbetertraject C2000

C2000 is in 2004 in gebruik genomen. Vijf jaar later heeft de kennisgroep ICT van Ambulancezorg Nederland (AZN) het initiatief genomen om een blauwdruk te maken voor landelijke, uniforme...

Lees hele bericht

Aankondiging Vervolgbijeenkomst Decontaminatie in de witte keten

Op 9 oktober 2014 vond de conferentie Decontaminatie in de witte keten plaats in het kader van de implementatie van de handreiking kleinschalige chemische decontaminatie. Tijdens deze bijeenkomst...

Lees hele bericht

Tweede landelijke congres ‘Voorrangsvoertuigen’ Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot

Graag nodigen wij u uit voor het Tweede landelijke congres ‘Voorrangsvoertuigen’ Voorzichtig, Verantwoord, Veilig en Vlot.Het congres vindt plaats op dinsdag 9 december 2014 op de...

Lees hele bericht

Ontwikkeling CQ-index Planbare Ambulancezorg

In de afgelopen jaren is het perspectief van patiënten een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het meten van kwaliteit van zorg. Ook Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft hier veel aandacht...

Lees hele bericht

Kennis maakt het verschil; de ontwikkeling van de Landelijke onderzoeksagenda ambulancezorg 2014-2018

Onlangs heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) de Landelijke Onderzoeksagenda 2014-2018 vastgesteld. Deze agenda is totstandgekomen in samenwerking met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de...

Lees hele bericht