Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 21 - september 2014

Ondertussen bij ‘De mensen van de ambulance’…

Eind oktober start alweer het derde campagnethema van dit jaar: ‘bij zorgverlening’. Tijdens dit thema staat tot en met eind november (het werk van) de ambulanceverpleegkundige centraal....

Lees hele bericht

Bot-web ambulancezorg is vernieuwd

Onlangs is het Bot-web ambulancezorg vernieuwd. De input hiervoor heeft Ambulancezorg Nederland (AZN) mede vanuit de sector ontvangen. AanpassingenOnderstaand een overzicht met de...

Lees hele bericht

Geslaagde themabijeenkomst over Leidinggeven op afstand

Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 25 september jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over het onderwerp leidinggeven op afstand. Circa 30 belangstellenden reisden af naar...

Lees hele bericht

Vooraankondiging eerste Landelijke VIM-dag

Op dinsdag 10 maart 2015 organiseert Ambulancezorg Nederland (AZN) de eerste landelijke VIM-dag. De bijeenkomst zal in het teken staan van het samenbrengen van functionarissen die betrokken zijn...

Lees hele bericht