Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 19 - juni 2014

Landelijke onderzoeksagenda ambulancezorg 2014-2018

Op 11 juni is tijdens een invitational conference in Soesterberg de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 gepresenteerd aan ruim 60 deelnemers uit het werkveld van de...

Lees hele bericht

Medewerkers Maatwerk Kast (MMK) wint award

Team Ambulance oost wint award duurzame inzetbaarheid In de toekomst wil de ambulancesector ook over voldoende gekwalificeerde en gezonde medewerkers beschikken. Duurzame inzetbaarheid is dan ook...

Lees hele bericht

Belangrijke stappen voor opgeschaalde ambulancezorg

Met een nieuw ‘model opschalingsplan ambulancezorg’ heeft de ambulancesector een stevige basis gelegd voor een eenduidige en adequate aanpak van RAV’s bij grootschalige...

Lees hele bericht

Eerste exemplaar nieuwe handreiking kleinschalige chemische decontaminatie overhandigd

Op 11 juni jl. overhandigde Jan Woldman van GGD en GHOR Nederland het eerste exemplaar van de nieuwe ‘Handreiking kleinschalige chemische decontaminatie’ aan Leo Zaal, directeur van het...

Lees hele bericht

Nieuwe richtlijn ‘Gegevensuitwisseling in de acute zorg’

In acute situaties kan het van levensbelang zijn dat zorgverleners in de acute zorgketen, zoals centralisten van de meldkamer ambulancezorg, ambulanceverpleegkundigen, huisartsen, zorgverleners op...

Lees hele bericht

Brochure 'Verantwoorde ambulancezorg houdt je scherp'

In 2013 is een nieuwe versie van de Nota Verantwoorde Ambulancezorg (de Nota) uitgebracht. Ambulancezorg Nederland (AZN) en V&VN Ambulancezorg hebben destijds met elkaar afgesproken dat er...

Lees hele bericht