Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 15 - januari 2014

Inzicht in ziekenhuiscapaciteit met behulp van Acuut Zorgportaal

Voor het beperken van vervolgschade bij patiënten in acute noodsituaties moeten zorgverleners, zoals meldkamercentralisten, ambulanceverpleegkundigen en SEH-hulpverleners direct over relevante...

Lees hele bericht

Ondertussen…‘De mensen van de ambulance’

De publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ krijgt steeds meer handen en voeten. Er wordt hard gewerkt aan diverse communicatiemiddelen die zowel landelijk als regionaal, door...

Lees hele bericht

NIVEL rapport ‘CQi spoedeisende ambulanczorg’

“Vriendelijk. Deskundig. Professioneel.” Patiënten zijn uiterst positief over de spoedeisende ambulancezorg en de ambulancehulpverleners. Waar ook in het land. Slechts op een enkel...

Lees hele bericht

Project ‘RAV’s voorbereid’ van start

In januari 2014 startte AZN een tweejarig project: ‘RAV’s voorbereid’. Met dit project geeft AZN een impuls aan de preparatie van RAV’s op crises en opgeschaalde...

Lees hele bericht