Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 14 - december 2013

Publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’

Eind februari 2014 start de landelijke publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’. Aanleiding voor de campagne is het grootschalig imago-onderzoek ambulancezorg. Hieruit blijkt dat...

Lees hele bericht

Ontwikkeling indicatoren Ambulancezorg

Ambulancezorg Nederland (AZN) is in samenwerking met V&VN Ambulancezorg en de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers dit jaar gestart met het ontwikkelen van indicatoren voor de...

Lees hele bericht

Geslaagde Themabijeenkomst over Tuchtrecht

Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 28 november jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over het onderwerp tuchtrecht. Circa 18 belangstellenden reisden af naar Bilthoven en namen...

Lees hele bericht

AZN publiceert Handboek C2000 Ambulancezorg

In eerdere nieuwsbrieven informeerden wij u over het landelijke verbetertraject C2000. Zowel binnen de ambulancezorg als multidisciplinair (samen met de andere hulpverleningsdiensten) zijn de...

Lees hele bericht

Patïentveiligheid: natuurlijk verder

Op 11 december namen meer dan 100 mensen deel aan de bijeenkomst ‘Patiëntveiligheid: natuurlijk verder ‘ die in Burgers’ Zoo in Arnhem werd gehouden. Met deze bijeenkomst...

Lees hele bericht

Landelijke Protocol Ambulancezorg versie 8

Ambulancezorg Nederland (AZN) is volop bezig met de ontwikkeling van het Landelijk Protocol Ambulancezorg versie 8 (LPA8).  Het LPA wordt op basis van zo veel mogelijk wetenschappelijke...

Lees hele bericht

Opnamedagen filmproductie

Om geïnteresseerden voor functies binnen de ambulancezorg te informeren over en enthousiast te maken voor het werk binnen onze sector wordt er op dit moment een viertal korte films ontwikkeld...

Lees hele bericht

Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018

Binnen de ambulancezorg wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een onderzoeksagenda. Ambulancezorg Nederland (AZN) werkt hierin samen met de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg,...

Lees hele bericht