Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 12 - augustus 2013

Status Landelijke Meldkamerorganisatie

In februari 2012 heeft de minister van VenJ de Tweede Kamer geïnformeerd over de komst van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). TransitieakkoordDe eerste stap in de richting van de...

Lees hele bericht

Factsheet Veilige Publieke Taak en (gedeeltelijke) anonimiteit in Strafproces

Voor werknemers met een publieke taak die slachtoffer zijn van geweld, is het mogelijk om aangifte te doen onder nummer (in plaats van naam en/of adresgegevens).   Aangifte onder nummer is...

Lees hele bericht

LPA versie 8

Ambulancezorg Nederland (AZN) is drukdoende met de ontwikkeling van het Landelijk Protocol Ambulancezorg versie 8 (LPA 8).  Het LPA wordt op basis van zo veel mogelijk wetenschappelijke...

Lees hele bericht

Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid Ambulancezorg 2013

In opdracht van de minister van VWS heeft het RIVM het referentiekader spreiding en beschikbaarheid uit 2008 geactualiseerd.   De minister van VWS heeft de geactualiseerde versie vastgesteld,...

Lees hele bericht

SP-Kamerlid Leijten start enquête binnen ambulancezorg

SP-Kamerlid Renske Leijten start een uitgebreide enquête binnen de ambulancezorg. Leijten:  “Ik wil graag weten hoe het gaat met de spoedzorg en het ambulancepersoneel in...

Lees hele bericht

Geslaagde bijeenkomst sociale media voor middenkader

Ruim 25 leidinggevenden uit de ambulancesector waren op 27 juni jl. aanwezig tijdens de themabijeenkomst over sociale media in de (ambulance)zorg.  Betty van der Roest, programmamanager...

Lees hele bericht

Bekostiging ambulancezorg

De Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vragen gesteld over de brief van 11 juni 2013 aan de Nederlandse Zorgautoriteit over een voorgenomen aanwijzing over de bekostiging...

Lees hele bericht

Oproep: invullen vragenlijst 'Zorg in de laatste levensfase niet altijd passend'

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) zet zich in voor de verbetering van zorg in de laatste levensfase. Zij heeft daartoe een Stuurgroep ingesteld. Daarin...

Lees hele bericht