Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 11 - mei 2013

Nieuwe cao ambulancezorg een feit

Eind april hebben CNV Publieke Zaak, Abvakabo FNV en Ambulancezorg Nederland (AZN) een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao ambulancezorg. Dit akkoord is na de achterbanraadpleging...

Lees hele bericht

Maak kennis met de 25 RAV's

De huidige 25 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) hebben op grond van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg een aanwijzing gekregen van minister Schippers. Concreet betekent dit dat deze...

Lees hele bericht

Uitstekend gebruik C2000 door ambulancezorg op Kroningsdag

De troonswisseling maakte van 30 april 2013 een zeer grootschalig evenement. Vanuit het perspectief van het C2000-verbetertraject waren velen benieuwd naar de ervaringen rond het gebruik van C2000...

Lees hele bericht

Geslaagde bijeenkomst voor ergocoaches

Circa 55 ergocoaches uit de ambulancesector waren op 23 mei jl. aanwezig tijdens de bijeenkomst over fysieke belasting in de ambulancezorg. Het delen van kennis over ergonomie en het...

Lees hele bericht

AZN eBook boekenkast

De tijd dat Ambulancezorg Nederland (AZN) haar uitgaves alleen in gedrukte variant uitbracht is voorbij. Onze uitgaves kunt u sinds enige tijd namelijk ook vinden in ‘de AZN eBook...

Lees hele bericht

Landelijk Protocol Ambulancezorg versie 8

Ambulancezorg Nederland (AZN) is volop bezig met de ontwikkeling van het Landelijk Protocol Ambulancezorg versie 8 (LPA 8). Het LPA wordt op basis van zo veel mogelijk wetenschappelijke gegevens en...

Lees hele bericht

Vooraankondiging Slotconferentie Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg 4 juli 2013

Op 4 juli 2013 wordt in Utrecht het project ‘Ketenbrede kwaliteitsindicatoren acute zorg’ afgesloten met een conferentie. Doel SlotconferentieOnder leiding van het Landelijk...

Lees hele bericht