Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 07 - september 2012

Meldkamer van de Toekomst

Richting één landelijke meldkamerorganisatieIn februari 2012 heeft de minister van VenJ een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin hij het voornemen tot reorganisatie van de huidige...

Lees hele bericht

Enquete Onderzoeksagenda ambulancezorg van start

Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg en V&VN Ambulancezorg werken samen aan de ontwikkeling van een onderzoeksagenda voor de Nederlandse...

Lees hele bericht

Tijdelijke wet ambulancezorg

Zoals bekend heeft de Eerste Kamer in april 2012 de Tijdelijke wet ambulancezorg aangenomen. Naar verwachting treedt de Twaz per 1 januari 2013 in werking. Vanaf dat moment mogen alleen Regionale...

Lees hele bericht

Succesvolle bijeenkomst ‘Samenwerking HAP+RAV’

Op 24 september 2012 waren ruim 150 mensen in de Domus Medica aanwezig op de informatiebijeenkomst ‘Samenwerking HAP+RAV’. Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Vereniging Huisartsenposten...

Lees hele bericht

Nieuw bekostigingsmodel voor de ambulancezorg

De minister van VWS heeft onlangs de NZa opdracht gegeven een nieuw bekostigingsmodel voor de ambulancezorg uit te werken. Dit model moet per 1 januari 2014 worden ingevoerd.Opdracht vloeit voort...

Lees hele bericht

Project CZO Accreditatie Opleidingen Ambulancezorg

Al sinds september 2011 werkt de AZN Projectgroep Accreditatie Opleidingen Ambulancezorg hard aan de voorbereiding van de CZO accreditatieprocedure. In dit bericht treft u een overzicht van de...

Lees hele bericht

Portogewoon – gewoon opleiden

De educatieve campagne Portogewoon loopt al enige tijd. Centraal punt van de campagne is de website: www.portogewoon.nl Daarop zijn informatie, instructies en filmpjes te zien. Die zijn als het...

Lees hele bericht

Agressie & geweld

De ambulancesector vindt het belangrijk om zorgverleners een veilige werkplek te bieden en te beschermen als ze te maken krijgen met agressie en geweld. Daarom organiseerde Ambulancezorg Nederland...

Lees hele bericht