Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 06 - juli 2012

Nederlanders positief over ambulancezorg

Snelheid, Spoed, Belangrijk, Levensreddend, Medische hulp…... zomaar een paar associaties die Nederlanders hebben bij ambulancezorg. Dit blijkt uit het representatieve, grootschalige...

Lees hele bericht

Terugblik bijeenkomst ‘Veilig Incidenten Melden’

Incidenten melden is een belangrijke bron om veiliger te werken. Ambulancezorg Nederland organiseerde daarom op 28 juni jl. een themabijeenkomst over het veilig melden van incidenten. Doelgroep...

Lees hele bericht

Nationale onderzoeksagenda Nederlandse ambulancezorg 2013-2017

Het is belangrijk dat ook in Nederland de effecten van de verleende acute zorg worden onderzocht. Daarom zijn Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers...

Lees hele bericht

Sector ambulancezorg trots op resultaten

De ambulancesector verantwoordt zich alweer voor het zesde jaar over haar prestaties in het sectorrapport 'Ambulances in-zicht 2011'. In dit rapport worden naast prestaties ook vele andere...

Lees hele bericht

Bijeenkomst 'Samenwerking HAP+RAV'

Op 24 september 2012 vindt een informatiebijeenkomst plaats voor huisarten, medisch managers ambulancezorg, directeuren van huisartsenposten en RAV’s, ambulanceverpleegkundigen en...

Lees hele bericht

Landelijk beleidskader Opleiden Trainen en Oefenen (OTO) vastgesteld

Het landelijk Beleidskader OTO is onlangs vastgesteld door de OTO-stuurgroep, het OTO-platform en de ALV van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het beleidskader is aangeboden aan het ministerie van...

Lees hele bericht