Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 04 - april 2012

De Tijdelijke Wet Ambulancezorg is aangenomen!

De Eerste Kamer heeft dinsdag 24 april jl. het voorstel Tijdelijke wet ambulancezorg als hamerstuk afgedaan!De fractie van de SP is hierbij aantekening verleend. Met het vragen van aantekening...

Lees hele bericht

Voortgang verbetering C2000

Er is een eerste stap gezet op weg naar uitbreiding van Portogewoon voor centralisten. Concreet betekent dit dat er een -35 minuten durend- programma is ontwikkeld, bestaande uit een film met vragen...

Lees hele bericht

Voortgang ontwikkeling protocollen ambulancezorg

Op 5 maart jl. spraken zo’n 100 mensen over de toekomst van de protocollen voor ambulancezorg. Precies een maand later, op 5 april, boog de protocollencommissie zich over de uitkomsten van de...

Lees hele bericht

Kennisgroep Kwaliteit

Afgelopen vrijdag 13 april jl. stond de bijeenkomst van de kennisgroep kwaliteit in het teken van Veilig Incidenten Melden (VIM) en de Nederlandse Norm (NEN).  VIM-systeemEen groot deel...

Lees hele bericht

Vierhonderdduizend levens gered in Ambulance Control

De spelers van Ambulance Control hebben sinds begin van het jaar bij elkaar al meer dan vierhonderdduizend levens gered! Dat aantal loopt nog steeds op. Tip: plaats een link naar het spel op uw...

Lees hele bericht