Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 02 - februari 2012

Psychosociale nazorg geüniformeerden

Kenniscentrum Impact, nationaal kenniscentrum schokkende gebeurtenissen, calamiteiten en rampen, heeft onderzoek gedaan naar de behoefte en aangeboden psychosociale ondersteuning aan...

Lees hele bericht

IGZ Zorgveiligprijs

De Inspectie voor de Gezondheidszorg reikt in 2012 voor de vierde keer de IGZ ZorgVeiligPrijs uit. Deze prijs gaat naar het beste initiatief op het gebied van patiënt- en cliëntveiligheid...

Lees hele bericht

Start campagne Portogewoon

Op 15 februari jl. is de campagne Portogewoon van start gegaan. 115 mensen waren bij de bijeenkomst in de Julianakazerne in Den Haag. De korte films die te zien zijn op www.portogewoon.nl, de...

Lees hele bericht

De nieuwe Hygiënerichtlijnen voor ambulancediensten 2012

De nieuwe 'Hygiënerichtlijnen voor ambulancediensten 2012' vervangt de 'Richtlijn Infectiepreventie ten behoeve van de ambulancesector 2009'Leidraad voor hygiënisch werken...

Lees hele bericht