Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 38 - juli 2017

Themabijeenkomst over Debatteren

Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 8 juni jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over debatteren. Circa 20 belangstellenden uit de sector reisden af naar Bilthoven en namen deel...

Lees hele bericht

Update onderzoek vormgeving en gebruik LPA; Kan het LPA nog beter?

In de vormgeving van het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) is veel veranderd in de afgelopen jaren. Daarom zijn er in 2016 en 2017 twee onderzoeken gedaan naar de vormgeving van het LPA. Deze...

Lees hele bericht

Onderzoeksproject Eerste Hulp Geen Vervoer

In opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de HAN in samenwerking met het werkveld een Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg...

Lees hele bericht

Handreiking Decontaminatie vervangt Handreiking kleinschalige chemische decontaminatie

De Handreiking Decontaminatie is beschikbaar! Deze is door het IFV gepubliceerd. De  landelijke Handreiking Decontaminatie beschrijft de wijze waarop slachtoffers die gecontamineerd zijn met...

Lees hele bericht

Actualisatie Richtlijn Ambulancezorg op het water krijgt vorm

Een landelijke werkgroep met experts uit het veld is bezig met de actualisatie van de Richtlijn Ambulancezorg op het water (2009). De werkgroep heeft daarbij oog voor de verschillen die er zijn...

Lees hele bericht

Samenwerken aan evidence-based ambulancezorg: cursussen najaar 2017

Als onderdeel van de implementatie van de landelijke onderzoeksagenda ambulancezorg  organiseert Ambulancezorg Nederland samen met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de HAN twee...

Lees hele bericht