Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 36 - maart 2017

Themabijeenkomst over de aanpak van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag

Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 16 maart jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over de aanpak van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag in de organisatie. Circa 25...

Lees hele bericht

Ambulancenorm EN 1789 Medische voertuigen en hun uitrusting wordt herzien

De Europese norm NEN-EN 1789 'Medische voertuigen en hun uitrusting - Ambulances' uit 2007, gaat in revisie. De NEN-EN 1789 bepaalt de algemene eisen die worden gesteld aan alle...

Lees hele bericht

Derde landelijke congres ‘Voorrangsvoertuigen’ 19 april 2017

De ontwikkelingen van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen (IFV) staan niet stil. Daarom organiseren wij in april het derde landelijke congres Voorrangsvoertuigen. Wij bieden u een inspirerend...

Lees hele bericht

Vooraankondiging Middagsymposium GGB ´Leren van elkaar´ 1 juni 2017

In juni 2017 is Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) ruim anderhalf jaar operationeel. Veel ervaring met daadwerkelijke inzetten is er nog niet opgedaan, maar regio’s raken door...

Lees hele bericht