Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 32 - juni 2016

Geslaagde themabijeenkomst over Overtuigen en Beïnvloeden

Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 9 juni jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over het thema Overtuigen en Beïnvloeden. Circa 30 belangstellenden uit de sector reisden af...

Lees hele bericht

Niet-reanimerenpenning

Op 16 juni 2016 heeft de Patiëntenfederatie NPCF besloten dat zij de (neutrale) niet-reanimerenpenning gaat uitgeven en verstrekken. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE)...

Lees hele bericht

Nieuwe brancherichtlijn Optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening

Ambulancezorg Nederland en V&VN Ambulancezorg hebben een nieuwe versie van de brancherichtlijn Optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening vastgesteld. De...

Lees hele bericht

Herziening Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA 8.1)

Sinds 1 juli 2016 is het vastgestelde LPA 8.1 - inclusief 'Overzicht van Wijzigingen' gepubliceerd op de website van Ambulancezorg Nederland...

Lees hele bericht

REMINDER Kan het LPA nog beter? Onderzoek naar de vormgeving van het LPA

Het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) is veel veranderd in de afgelopen jaren. Er is een onderzoek naar de vormgeving van het LPA gestart. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de Landelijke...

Lees hele bericht

Leren van elkaar: pilot ‘Bovenregionale incidentenanalyse’

Onlangs is de pilot ‘Bovenregionale incidentenanalyse’ afgerond. Deelnemers in dit project zijn de RAV’s Hollands Midden, Flevoland, Ambulance Oost en IJsselland, in samenwerking...

Lees hele bericht

Samenwerken aan evidence-based ambulancezorg: Cursus systematische review najaar 2016

In maart 2016 is het onderzoeksproject 'Eerste Hulp Geen Vervoer' gestart, uitgevoerd door de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en 2 junior onderzoekers afkomstig uit de sector....

Lees hele bericht