Nieuwsbrief Ambulancezorg Nederland

Nieuwsbrief 30 - maart 2016

Landelijk onderzoek patiëntervaringen ambulancezorg

Binnenkort start het landelijk onderzoek naar patiëntervaringen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het NIVEL onder alle regionale ambulancevoorzieningen. De afgelopen jaren heeft de...

Lees hele bericht

Start onderzoeksproject ‘Eerste Hulp Geen Vervoer’

  Per 1 maart 2016 is het onderzoeksproject ‘Literatuurreview Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)’ gestart. De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) voert dit project in opdracht van...

Lees hele bericht

Geslaagde themabijeenkomst over de nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 10 maart 2016 een themabijeenkomst voor het middenkader over de nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Circa 25...

Lees hele bericht

Cao ambulancezorg definitief

De nieuwe cao ambulancezorg die geldt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018 is definitief.   In de cao zijn de afspraken vertaald uit het onderhandelaarsakkoord van 3 november 2015....

Lees hele bericht

Landelijke VIM-dag ambulancezorg 15 maart 2016

Op 15 maart 2016 organiseerde Ambulancezorg Nederland (AZN) voor de tweede keer een Landelijke VIM-dag. Ruim 120 leden van VIM- en calamiteitencommissies uit bijna alle RAV’s ontmoetten...

Lees hele bericht

Herziening Landelijk Protocol Ambulancezorg (jaarlijkse revisie)

Medio 2016 zal versie LPA 8.1 beschikbaar zijn. In deze herziening worden onder meer de wijzigingen opgenomen op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) 2015.  Voor...

Lees hele bericht

Wetenschappelijk onderzoek vormgeving Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA)

Een kernonderwerp in de Landelijke onderzoeksagenda ambulancezorg 2014 – 2018 is protocoladherentie (protocolopvolging). Er is een wetenschappelijk onderzoek gestart dat zich richt op de...

Lees hele bericht