Een goede informatievoorziening in de acute zorgketen is essentieel en onmisbaar. Voor de acute patiënt betekent goede communicatie een verhoging van de levenskans en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Hoe is het met de huidige communicatie gesteld?
Waar liggen knelpunten en kansen die bij kunnen dragen aan het verbeteren van de informatievoorziening en daarmee aan de patiëntveiligheid binnen de acute zorgketen?

Het symposium 'Communicatie in de acute zorgketen: patiëntveilig of niet?' gaat in op deze materie en biedt partners in de acute zorgketen gelegenheid hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Graag nodigen wij u en uw collega's uit hierbij aanwezig te zijn.

Voor dit symposium dient u zich aan te melden. Klik hier voor het programma en om u aan te melden.

Graag tot ziens op 1 februari 2013 bij METS Center te Bithoven!