Persbericht 10 december 2012


Vandaag is de meldkamer van de ambulancedienst Zuid-Limburg gestart met het gebruik van de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Dit onder leiding van regionale projectleider Harry Coenen en landelijke projectleider Julia Benda-Poetsma. De NTS werkt met behulp van een beslissingsondersteunend computerprogramma van de firma Topicus Zorg (Topicus Triage Module). Met de NTS wordt de verpleegkundig meldkamercentralist ondersteund bij het bepalen van de juiste urgentie en zorginzet op het moment dat iemand 112 belt voor een ambulance.


De NTS-software is gekoppeld met het Geïntegreerde Meldkamersysteem (GMS), zodat berichten voor de andere hulpdiensten en de ambulances eenvoudig en snel gedeeld kunnen worden. Om verantwoording en kwaliteitscontrole achteraf mogelijk te maken, wordt alles in het systeem gelogd.
 
Aangezien veel huisartsenposten al werken met de NTS en ook steeds meer ziekenhuizen (spoed eisende hulp afdelingen) overstappen op deze triagestandaard, wordt de samenwerking tussen de huisartsen, ziekenhuizen en ambulancediensten eenvoudiger en efficiënter. Men gebruikt nu dezelfde classificaties en adviezen en spreekt daardoor als het ware ‘één taal’. Het verbeteren van samenwerking in de acute zorgketen is een belangrijk doel van de NTS. Hierdoor wordt de patiënt sneller en beter geholpen met de beste inzet van de beschikbare en schaarse middelen zoals ambulances.

De invoering van de NTS op de meldkamers ambulancezorg is een landelijk project. Bij dit project zijn 15 regionale ambulanceorganisaties betrokken. Zuid Limburg bijt de spits af. In het 1e kwartaal 2013 zullen nog eens 6 meldkamers (Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Twente, Haaglanden en Venlo) volgen. Hierna zullen de overige deelnemers van het project beslissen over de invoering van de NTS in hun regio.

De NTS is dankzij het ministerie van VWS ontwikkeld door alle koepelorganisaties in de spoedzorg en wordt beheerd door de Stichting NTS: www.de-NTS.nl

Voor vragen op regionaal niveau (Zuid Limburg) kunt u terecht bij Harry Coenen: harry.coenen@ggdzl.nl

Voor vragen over het landelijke project kunt u terecht bij de projectleider NTS MKA
Julia Benda-Poetsma: j.benda-poetsma@inview.nl