KPN heeft het onderzoek naar het falen van het landelijke centrale alarmnummer 112 op 31 oktober afgerond. De gedeeltelijke onbereikbaarheid van 112 was een gevolg van een menselijke fout bij het volgen van het 112-protocol dat geldt bij het omleiden van mobiel telefoonverkeer tijdens onderhoudswerkzaamheden. KPN zegt procedurele en disciplinaire maatregelen te hebben getroffen om herhaling van deze fout uit te sluiten. Deze maatregelen zijn intern aan de medewerkers van alle betrokken afdelingen gecommuniceerd.

 
De storing ontstond nadat een instabiele netwerkkaart in een van de centrales van KPN moest worden vervangen. Bij dergelijke werkzaamheden geldt een 112-protocol. Dit protocol houdt in dat het mobiele belverkeer, bestemd voor 112, op zo’n moment wordt omgeleid van een eerste meldkamer naar een tweede, back-up meldkamer bij de KLPD. Bij het omleiden van deze mobiele telefoonlijnen hoort ook het uitschakelen van belverkeer naar de eerste meldkamer. Dit laatste is niet goed uitgevoerd.

Dit had als gevolg dat de helft van het mobiele belverkeer bestemd voor 112 werd doorgezet naar de eerste meldkamer en de andere helft werd automatisch doorgezet naar de tweede meldkamer. De mobiele bellers die foutief naar de eerste meldkamer werden doorgezet hoorden ofwel 1) een congestietoon, 2) een in gesprektoon, of 3) de verbinding werd meteen verbroken. Het merendeel van deze mobiele bellers belde daarna opnieuw naar 112 en kreeg toen wel verbinding met de tweede meldkamer.