Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft donderdagmiddag 1 november de Veilige Publieke Taak Award in de wacht gesleept. Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reikte de prijs, bestaande uit een geldbedrag van € 25.000 en een bokaal, uit. Dat gebeurde tijdens de VPT-Beurs in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Op de beurs wisselden organisaties kennis en ervaring uit over hun aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.

 
De veiligheidsregio was genomineerd voor de inspanningen om agressie tegen hulpverleners tegen te gaan. Belangrijke onderdelen van deze aanpak zijn de voorlichtingsambulance Effe Chille Ambu, de game Ambulancecontrol.nl en het opzetten van een netwerk van zogeheten agressiecoaches. Het project is door de jury beschouwd als bijzonder innovatief. “Deze tweedelige aanpak spreekt zeer aan. Dat komt door een moderne invulling en het steken van de hand in eigen boezem', aldus de jury. “Enerzijds is deze aanpak gericht op het managen van de verwachtingen van het publiek, namelijk begrip en realiteitszin voor de werkwijze van de ambulance, door naar buiten te treden met meerdere, innovatieve middelen zoals een computerspel op internet. Hierdoor wordt een relatief grote en moeilijk toegankelijke groep bereikt. Anderzijds is een netwerk van agressiecoaches opgezet. De kracht hiervan is dat dit ‘gewone’ medewerkers zijn, die zich op de werkvloer inzetten voor het bespreekbaar maken van agressie en geweld, aanmoedigen om er melding van te maken, etc. De combinatie van maatregelen waarbij verder wordt gekeken dan voorlichting alleen waarderen wij zeer”, aldus de jury.  Deze stond onder voorzitterschap van de secretaris-generaal van het ministerie van BZK, mevrouw Van Erp-Bruinsma.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door het ministerie van Binnenlandse Zaken aan werkgevers die een effectieve en inspirerende aanpak hebben van agressie tegen hun medewerkers. De jury nomineerde dit jaar drie organisaties uit 35 inzendingen. De andere genomineerden waren de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het UWV. Het is niet de eerste keer dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in de prijzen valt met opzienbare projecten. Enkele jaren geleden werd het project Burger AED gehonoreerd met de Nationale Veiligheids Award.