Het NIFV heeft een grootschalig rijsimulatoronderzoek uitgevoerd naar het effect van het geven van gedragsadviezen, het effect van vroegtijdige waarschuwingssystemen (early warning) en het effect van het gedrag van bestuurders van voorrangsvoertuigen op het gedrag van weggebruikers. Het onderzoek vond plaats van 8 tot en met 12 oktober 2012 op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag.
 

Rijsimulatoronderzoek onderdeel van NIFV-onderzoeksprogramma
Het rijsimulatoronderzoek is een onderdeel van het lopende onderzoeksprogramma van het NIFV naar mogelijkheden om het gedrag van weggebruikers en bestuurders van voorrangsvoertuigen beter op elkaar af te stemmen. Dit onderzoek is een vervolg op het in 2011 uitgevoerde verkennende onderzoek naar het huidige en gewenste gedrag van weggebruikers wanneer zij een voorrangsvoertuig tegenkomen.

Driemaal een confrontatie met ambulance
Deelnemers aan het simulatoronderzoek konden zich vooraf of ter plekke aanmelden. Na een proefrit in de oefensimulator, het tekenen van een deelnemersovereenkomst en een korte intakevragenlijst volgde het daadwerkelijke onderzoek. De deelnemers waren vooraf niet op de hoogte van het doel van het onderzoek; ze dachten dat het om een onderzoek naar verkeersveiligheidssystemen ging.

Tijdens de onderzoeksrit kwamen de deelnemende weggebruikers driemaal een ambulance tegen. Eenmaal ging het om een ambulance op een kruispunt waarbij de weggebruiker groen licht had, eenmaal om een ambulance van achteren op een provinciale weg zonder inhaalmogelijkheid en eenmaal om een kruispunt waarbij de weggebruiker voor rood licht stond te wachten en de ambulance van achteren kwam.

Kijkgedrag vastgelegd met headtracking
Aan het simulatoronderzoek namen in totaal 144 personen deel, die evenredig verdeeld waren over vier groepen. Hierbij werd n groep bij wijze van nulmeting getest zonder benvloedingsfactoren, n groep kreeg te maken met een early warningsysteem, n groep kreeg vooraf gedragsadviezen en bij n groep was er sprake van afwijkend gedrag van de bestuurder van het voorrangsvoertuig.

Naast gegevens uit de simulator, zoals snelheid, remkracht en stuurbewegingen, werd ook het kijkgedrag met behulp van headtracking vastgelegd. Na de rit vulden de deelnemers een korte vragenlijst in over onder andere de tevredenheid over hun eigen rijgedrag en dat van de ambulance.

Resultaten gepresenteerd op NIFV-congres op 18 december 2012
Onderzoekers van het NIFV gaan de data nu analyseren. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens het congres Voorrangsvoertuigen en weggebruikers: elkaar tegemoet komen dat op 18 december 2012 bij Hotel van der Valk in Duiven plaatsvindt. Meer informatie over dit congres vindt u in de congresagenda op deze website. Daar kunt u zich binnenkort ook inschrijven.

Dossier Voorrangsvoertuigen
Meer informatie over het NIFV-onderzoek vindt u in het dossier Voorrangsvoertuigen op www.infopuntveiligheid.nl