PERSBERICHT

26 september 2012
 

Ambulancezorg en huisartsenposten slaan handen ineen

De zorg staat onder druk door stijgende kosten en toename van de zorgvraag. Partners in de zorg staan samen voor de opdracht de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg overeind te houden. Dat geldt ook voor de acute zorg. Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) slaan daarom de handen ineen voor het bereiken van betere regionale samenwerking. Het doel is de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de acute zorg te verbeteren. Het project ‘Samenwerking HAP+SEH’, dat de VHN en AZN het afgelopen jaar samen uitvoerden heeft veel aanknopingspunten voor verbetering opgeleverd.


Patiënt centraal
Patiënten mogen verwachten dat ze altijd de juiste zorg krijgen, waar ze ook met hun acute zorgvraag komen. Het uitgangspunt voor de samenwerking luidt dan ook: de patiënt die met een acute zorgvraag belt naar de meldkamer ambulancezorg (112) of naar de huisartsenpost, krijgt op het juiste moment de juiste zorg door de juiste hulpverlener met de juiste kwalificaties.

Beleidsagenda HAP+RAV 2013-2014
De afspraak om verbeteringen door te voeren hebben AZN en VHN vastgelegd in hun ‘Beleidsagenda HAP+RAV 2013-2014’.
Op 24 september 2012 overhandigden de voorzitters van VHN en AZN, Martin Bontje en Hans Simons de beleidsagenda aan Leon van Halder, directeur-generaal curatieve zorg van VWS. Leon van Halder nam de afspraken in ontvangst met de woorden: “Hartelijk dank, ik ga jullie er aan houden.” De belangrijkste afspraak is om samen een ‘Kwaliteitskader HAP+RAV’ op te stellen als basis voor de regionale samenwerking. Onderdelen van het kwaliteitskader zijn:

• Telefonische toegang, eenduidige triage
• Zorg ter plaatse
• Verantwoordelijkheden
• Informatie-uitwisseling
• Gezamenlijke uitgangspunten en visie

Daarnaast worden afspraken gemaakt over experimenten met verdere samenwerking en over een onderzoekagenda.

Regio’s aan zet; geen blauwdruk
Samenwerking vindt vooral tussen zorgverleners in de regio plaats. De vorm van de samenwerking is afhankelijk van de regionale situatie, de aanwezige voorzieningen, de bevolkingsdichtheid en lokale risicofactoren. Eén landelijke blauwdruk is dus niet nodig, maar samenwerking is ook niet vrijblijvend. AZN en VHN bieden met het kwaliteitskader handvatten voor de regionale afspraken.

Vragen?
Neem contact op met: VHN: Frederik Vogelzang (030 282 37 88) of AZN: Nadiene Toby (038 422 5772) www.vereniginghuisartsenposten.nl / www.ambulancezorg.nl