Sector ambulancezorg trots op prestaties


De ambulancesector verantwoordt zich alweer voor het zesde jaar over haar prestaties in het sectorrapport 'Ambulances in-zicht 2011'. In dit rapport worden naast prestaties ook vele andere relevante gegevens van de ambulanceorganisaties in een onderling vergelijk gepresenteerd.


Ambulance: ziekenhuis op wielen
Uit de cijfers blijkt dat de sector ambulancezorg goed heeft gepresteerd. Dit is onder andere te danken aan het hoog opgeleide en goed gekwalificeerde personeel op zowel de ambulance als in de meldkamers ambulancezorg. In tegenstelling tot andere Europese landen zijn Nederlandse ambulanceverpleegkundigen volledig bevoegd om voorbehouden handelingen te verrichten. Dit zijn handelingen die normaal gesproken alleen een arts in het ziekenhuis mag uitvoeren. Ook de ambulance die vroeger werd beschouwd als een veredelde taxi, is vandaag de dag met de huidige hightech apparatuur verworden tot een volwaardige prehospitale voorziening. En daar zijn we trots op.
 
Ambulancezorg belangrijke schakel in de regionale keten
De ziekenhuiszorg concentreert zich steeds meer in gespecialiseerde ziekenhuizen, waardoor het aantal ziekenhuizen en SEH’s drastisch daalt. Een betere samenwerking in de eerste lijn met bijvoorbeeld huisartsen posten (HAP’s) en SEH’s wordt hierdoor steeds belangrijker. Ook voor tweedelijnszorg zoals acute psychiatrie en thuiszorg is de ambulancezorg een belangrijke schakel in de regionale keten. Samenwerking met andere zorgaanbieders en regionale ketenvorming staan dan ook hoog op de agenda van de sector. Een betere samenwerking in de regionale keten betekent gezondheidswinst voor de patiënt.

Aanrijtijden steeds relatiever door hoge kwaliteit zorg
De ambulancezorg heeft de afgelopen jaren een grote professionaliseringsslag gemaakt. Vroeger lag de nadruk op het vervoeren van de patiënt. Vandaag de dag krijgt de patiënt kwalitatief hoogwaardige zorg ter plaatse. Dat levert grote gezondheidswinst op. De norm die bepaalt dat de ambulance in een spoedgeval binnen 15 minuten bij de patiënt moet zijn, is echter nog steeds gericht op vervoer: hoe sneller hoe beter. De ambulance is nagenoeg altijd op tijd blijkt uit de cijfers van het rapport ‘Ambulances In-zicht’. Van de jaarlijkse 500.000 spoedritten is 93,3% van de ambulances binnen 15 minuten bij de patiënt aanwezig. De politiek verwacht dat de ambulance in 95% van de spoedritten ter plaatse is. Het verschil van slechts 1,7% toont aan dat de sector goed presteert.

Kwaliteitsverbetering belangrijker dan een minuut sneller
Meer gezondheidswinst zit niet in een minuut sneller aankomen bij de patiënt, maar wel in de kwaliteit van de ambulancezorg. Verstandiger is het daarom met name te investeren in verdere kwaliteitsverbetering. De verdere verbetering van de aanrijtijden blijft echter een belangrijke doelstelling. De laatste 6 jaar heeft de sector ambulancezorg zich aantoonbaar verbeterd. Vergeleken met 2010 zelfs met 1%.

Sector ambulancezorg maximaal transparant
De ambulancesector is een transparante sector die het belangrijk vindt zich te verantwoorden aan de inwoners van Nederland, haar partners in de keten van acute zorg en aan collega-ambulanceorganisaties onderling. Daarom zet de sector jaarlijks haar behaalde resultaten uiteen in het rapport Ambulances In-zicht. Iedereen kan in dit rapport lezen wat de prestaties zijn van de Nederlandse ambulanceorganisaties. Naast prestaties worden nog vele andere relevante gegevens van de ambulanceorganisaties in een onderling vergelijk gepresenteerd.

Download hier: