2 juli 2012
Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Invoeringsbesluit ambulancezorg.

3 juli 2012
Brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer inzake de ontwikkelingen van de ambulancezorg nav het artikel in het AD.