Nederlandse ziekenhuizen investeren jaarlijks circa anderhalf miljard euro in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en ziekenhuis informatiesystemen (ZIS).

Nederlandse ziekenhuizen investeren jaarlijks circa anderhalf miljard euro in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en ziekenhuis informatiesystemen (ZIS). Volgens velen zijn dit de meest complexe en risicovolle trajecten die een medisch centrum aan kan gaan. Het gaat dan ook wel eens mis. Het recent bij Reed Business verschenen boek Ziekenhuizen beter maken geeft een heldere kijk op de strategie, voorbereiding, uitvoering en borging van deze megaprogramma’s.

Het EPD maakt de medische zorg en coördinatie veiliger en efficiënter. We staan aan de vooravond van een EPD waaraan de patiënt zelf deelneemt. Hij kan zijn eigen medische gegevens inzien en aanvullen, en daardoor meer verantwoordelijkheid voor zijn behandeling en gezondheid nemen. Van een digitale gestandaardiseerde medische status voor de patiënt en alle betrokken zorgverleners in de keten is vooralsnog geen sprake. Ziekenhuizen kunnen zich hierop wel voorbereiden door implementatie van een overdraagbaar EPD waardoor een meer gecoördineerde uitvoering van de zorg voor en met de patiënt mogelijk is.

Bron: Medicalfacts