De Handreiking Decontaminatie is beschikbaar!

De door het IFV gepubliceerde landelijke Handreiking Decontaminatie beschrijft de wijze waarop slachtoffers die gecontamineerd zijn met een chemische, biologische of radioactieve stof gedecontamineerd worden. De nieuwe Handreiking is ten opzichte van de vorige handreiking, naast chemische decontaminatie, uitgebreid met biologische en radioactieve decontaminatie en ziet ook toe op grootschalige incidenten. Het is een richtinggevend kader en biedt een maatgevend houvast bij opleiding en praktijkuitvoering.

De handreiking is tot stand gekomen dankzij de gezamenlijke inspanning van een expertgroep. Hierin waren vertegenwoordigd: GGD GHOR Nederland, Nationale Politie, Brandweer Nederland, Acute Zorgregio Oost, Veiligheidsregio Zeeland, Landelijk overleg coördinatoren bevolkingszorg en CBRN-steunpuntregio’s en Ambulancezorg Nederland.

Voor meer informatie:

https://www.ifv.nl/advieseninnovatie/Paginas/Nieuwe-Handreiking-Decontaminatie.aspx