Gewijzigd wetsvoorstel Tijdelijke wet ambulancezorg

Op 30 mei jl. heeft de Tweede Kamer het voorstel tot verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg inclusief enkele amendementen en een motie aanvaard. In het amendement Gerbrands (Tweede Kamer, 34 623, nr. 12) wordt naast de term “ambulancezorgprofessional” de term “ambulanceverpleegkundige” gehandhaafd en wordt gesteld dat in spoedeisende gevallen de hulp wordt verleend door een ambulanceverpleegkundige. In de toelichting bij het amendement staat dat bij spoedeisende ambulancezorg er minimaal een BIG-geregistreerde ambulanceverpleegkundige aanwezig dient te zijn. Er heerste enige onduidelijkheid over de interpretatie van dit amendement. Bijgaande brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft helderheid hierover. Het amendement is niet bedoeld is om een belemmering op te werpen voor pilots met de Bachelor Medische Hulpverlener, Physician Assistant en de basisarts in de ambulancezorg.
 
Introductie Bachelor medisch hulpverlener ambulancezorg
Meer informatie over de introductie van de Bachelor medisch hulpverlener (BMH) in de ambulancezorg leest u in het nieuwsbericht over het tijdelijke besluit zelfstandige bevoegdheid Bachelor medisch hulpverlener ambulancezorg.