Op dinsdag 23 mei 2017 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel verlenging en wijziging Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz). Staatssecretaris van Rijn (VWS) krijgt steun voor het wetsvoorstel de Twaz met twee jaar te verlengen. Er zijn nog te veel onzekerheden om tot een definitieve regeling te komen. De woordvoerders in de Tweede Kamer vinden dit jammer, maar begrijpen de keuze voor verlenging wel.

Tijdens het debat is voor verschillende andere thema’s aandacht gevraagd. Een van deze onderwerpen is de term ‘ambulanceverpleegkundige’ die conform het wetsvoorstel vervangen wordt door ‘ambulancezorgprofessional’. Van Rijn heeft toegezegd dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor de huidige praktijk. De Kamer heeft een aantal eisen gesteld bij de wijziging.
 
Op dinsdag 30 mei 2017 zal de Tweede Kamer stemmen over het wetsvoorstel en de ingediende moties.
 
Hier staat een samenvatting van het verslag van het debat door de Tweede Kamer.