De Eerste Kamer heeft dinsdag 24 april jl. het voorstel Tijdelijke wet ambulancezorg als hamerstuk afgedaan!

 

De fractie van de SP is hierbij aantekening verleend. Met het vragen van aantekening kunnen leden aangeven dat, als er stemming zou hebben plaatsgevonden over een wetsvoorstel, zij tegen zouden hebben gestemd.

U kunt eea hier teruglezen.