PERSBERICHT
 
Zwolle, 24 april 2017 


Ambulancezorg beschikbaar op Koningsdag
 
FNV Zorg & Welzijn heeft vandaag gewaarschuwd voor een groot tekort aan ambulancepersoneel op Koningsdag. De ambulancediensten herkennen zich niet in het beeld dat FNV schetst. Uit navraag bij de grote steden blijkt dat de paraatheid van de ambulances op Koningsdag op orde is en dat van onverantwoorde situaties geen sprake is.  
 
In de zorgsector is sprake van een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook de ambulancesector heeft daar last van en moet extra moeite doen om de roosters rond te krijgen. De paraatheid is ondanks de personeelskrapte op peil en het beeld dat FNV schetst is niet juist.     
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Noot voor de redactie:
Vragen kunt u stellen aan Ambulancezorg Nederland via info@ambulancezorg.nl