De meldkamer ambulancezorg voor Noord-Holland Noord is gestart met het volledig geprotocolleerde uitvraagsysteem ProQA. Noord-Holland Noord is de tweede regio in Nederland die overstapt op deze werkwijze.
 

ProQA leidt centralisten bij 112-meldingen aan de hand van een vaste, uitgeschreven vragenlijst naar een inzetindicatie. Hetzelfde stroomschema wordt wereldwijd in 2700 meldkamers gebruikt, in onder meer Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten. In Nederland ging de meldkamer ambulancezorg van Hollands-Midden als eerste over op dit systeem.

ProQA zorgt ervoor dat alle melders op dezelfde manier worden geholpen en voorkomt over- en ondertriage. Bovendien komt met deze werkwijze de verantwoordelijkheid voor de urgentiebepaling te liggen waar die hoort: niet bij de individuele centralist, maar bij directie en medisch manager. Zolang een centralist niet afwijkt van het protocol, is de kans op individuele inschattingsfouten minimaal. Het systeem leent zich ook voor een betere kwaliteitscontrole.

Het systeem is ook wel bekend als Advanced Medical Priority Dispatch. De werkwijze wordt stapsgewijs ingevoerd. De eerste centralisten van de meldkamer ambulancezorg Noord-Holland Noord zijn op 30 januari gestart met de nieuwe manier van uitvragen. Andere centralisten zijn nog in opleiding. De verwachting is dat in april alle meldingen met behulp van ProQA worden uitgevraagd.