PERSBERICHT
 
Zwolle, 18 oktober 2016
 
De vraag naar ambulancezorg blijft stijgen
 
De druk op de ambulancezorg is de afgelopen vier jaar enorm toegenomen. Het aantal ambulance-inzetten steeg met 12,5%. Het budget dat Regionale Ambulance Voorzieningen krijgen is echter gelijk gebleven. De ambulancesector heeft er alles aan gedaan om aan de stijgende vraag naar acute zorg te voldoen. “Dat is ons gelukt. De prestaties zijn gelijk aan de afgelopen jaren. De rek is er nu wel echt uit. Het is noodzakelijk dat het aantal ambulances in lijn wordt gebracht met de toenemende vraag naar acute zorg”, aldus Hans Simons, voorzitter Ambulancezorg Nederland (AZN).
 
Goed op weg
De politiek heeft bepaald dat een ambulance bij 95% van de spoedgevallen binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. Deze norm is van kracht onder normale omstandigheden. Het is een planningsnorm met een relatieve waarde. De norm zegt niets over de kwaliteit van de geleverde zorg. “Rekening houdend met een groei van 14% bij gelijkblijvend budget, ben ik tevreden”, geeft Simons aan. “Vanzelfsprekend zetten wij in op het toewerken naar de 95%. Maar daar is na constructief overleg met het ministerie van VWS €16 miljoen extra budget beschikbaar gesteld. Daar gaan we mee aan de slag”. 
 
Oorzaken stijging
De toename van de vraag naar ambulancezorg heeft meerdere oorzaken. Zo is het zorglandschap sterk in beweging en aan veranderingen onderhevig. Ziekenhuizen sluiten, fuseren of specialiseren. Dat heeft effect op de ambulancezorg. Door de verdere specialisatie van de zorg kunnen patiënten een bepaalde behandeling soms niet ondergaan in het ziekenhuis waar zij op dat moment verblijven. De ambulancezorg vangt dit op door deze patiënten te vervoeren naar het ziekenhuis waar dat wel kan. Als gevolg van bijvoorbeeld sluiting van Spoed Eisende Hulpafdelingen zijn ambulances langer onderweg om de patiënt over te dragen.
Sinds 2009 telt Nederland bovendien een half miljoen meer inwoners en heeft Nederland te maken met vergrijzing. Ouderen blijven langer thuis wonen. Deze bevolkingsgroep heeft vaker zorg nodig, waaronder acute zorg.
De maatschappij is veranderd: mensen worden mondiger en weten steeds beter wat zij moeten zeggen om een ambulance te krijgen. En vergeet de techniek niet: bijna iedereen heeft een mobiele telefoon, 112 bellen kan daardoor altijd en overal. “De grote groei van de vraag naar ambulancezorg heeft dus vele oorzaken”, vertelt Simons.
 
Regionaal maatwerk
Hans Simons benadrukt dat er grote verschillen zijn per regio, ook daar waar het gaat om de inrichting van de zorg. Om de zorg verder te verbeteren, is regionaal maatwerk daarom een must. Ambulancezorg is een belangrijke schakel in de keten van acute zorg. Die keten fungeert het best als alle schakels op één lijn zitten en nauwe afstemming hebben met elkaar. “Het is daarom zaak dat zorgpartners in de regio frequent met elkaar in contact zijn. “Met elkaar kunnen we de zorg voor de patiënt steeds verder optimaliseren”, besluit Simons.
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Noot voor de redactie:
Vragen naar aanleiding van dit artikel kunt u stellen aan:
Nadiene Toby, persvoorlichting – 088 38 38 200