Aan een doorstart van het elektronisch patiëntendossier (EPD) kleven weinig risico’s voor de veiligheid en privacy van patiënten. Dat concludeert het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in een brief aan onder andere minister Edith Schippers (VWS).

Het CBP wijst er wel op dat deze conclusie slechts een beoordeling is van het doorstartmodel en nog niets zegt over de praktijk. Onder meer vanwege de gevoeligheid van de gegevens blijft het CBP het landelijk EPD nauwgezet volgen.

Huisartsen, ziekenhuizen, apothekers en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) werden het in december alsnog eens over een doorstart van het EPD, zonder betrokkenheid van de overheid. De organisaties hebben de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie opgericht, waaraan het advies van het CBP in eerste instantie is gericht.

2 miljoen van Volksgezondheid
Eerder liep het overleg over het elektronisch patiëntendossier nog vast. Maar op verzoek van de Tweede Kamer riep minister Schippers op om weer om de tafel te gaan. Schippers - die dus niet is betrokken bij de plannen - heeft 2 miljoen euro vrijgemaakt om regie en zeggenschap van de patiënten vorm te geven.