Het geweld tegen ambulancepersoneel wordt uit perspectief getrokken. Dat zegt voorzitter Patrick Nijman van CNV Ambulancezorg. “Jaarlijks zijn er zo’n tiental gevallen met daadwerkelijk ernstig fysiek geweld tegen ambulancepersoneel. Dat is zeer kwalijk, maar op 900.000 ambulanceritten per jaar valt dat gelukkig nog mee.” Nijman is blij met de aandacht voor geweld tegen hulpverleners. “Dat geweld baart ons zorgen, maar we moeten niet doen alsof het dagelijks voorkomt. Het blijven gelukkig incidenten.”

Ook de huidige campagne van Sire (‘handen af van onze hulpverleners’) vindt Nijman zeer terecht. De stichting wijst er nog eens op dat 80 procent van de hulpverleners wel eens met een vorm van geweld te maken krijgt. Onder ambulancepersoneel ligt dat percentage zelfs nog hoger, zo blijkt uit onderzoek van TNO uit 2010. “Maar dat betekent nog niet dat meer dan 80 procent van het ambulancepersoneel geregeld klappen krijgt”, zegt Nijman. “Wie tien minuten op een ambulance moet wachten terwijl z’n zus op straat ligt te bloeden, kan emotioneel reageren. Zo iemand kunnen we geruststellen. We zijn erop getraind om in zo’n geval te de-escaleren. Maar dit is iets heel anders dan agressieve bemoeienis van omstanders. Ik mis dat onderscheid een beetje.”