LPA 8.1


De herziene versie (LPA 8.1) is vastgesteld.
Vanaf medio augustus 2016 zal versie LPA 8.1 beschikbaar zijn als nieuw boek en in de Ambulancezorg-app.
 
Het bestuur van AZN heeft besloten dat LPA 8.1 met ingang van 1 september 2016 wordt ingevoerd (‘Goede Zorg’).
 
Meer informatie: Wim ten Wolde; w.tenwolde@ambulancezorg.nl